Kiểm định máy nén khí, an toàn vận hành máy nén khí

Máy nén khí là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. việc kiểm tra máy nén khí được thực hiện đúng quy định. Hiện nay theo các quy phạm an toàn, những thiết bị làm việc với áp suất từ 0,7 Kg/cm2 trở lên thì được coi là thiết bị chịu áp lực.

m-y-n-n-kh-kh-ng-d-u-fusheng-fva-30

Theo TCVN thiết bị có áp suất làm việc cao hơn 0,7 Kg/cm2 và có tích số PV>200 (P:Kg/cm2, V: Lít) thì mới phải tiến hành kiểm định

Khi nào cần phải kiểm định máy nén khí ?

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của bình theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của máy nén khí theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của máy nén khí theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

  • – Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bình;
  • – Khi sử dụng lại các bình đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;
  • – Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt (đối với bình cố định);
  • – Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 

Liên hệ kiểm định an toàn máy nén khi, bình chịu áp lực….

Mr.Trường 0945.889.509 – 0937.706.007
Email : truongcntt509@gmail.com

Mr Duy: 0937706007

(65)